TPS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt TPS
Tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Địa chỉ Tầng 4 và tầng 7 - Tòa nhà Ruby - Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại (028) 3911 8014
Fax (028) 3911 8015
Email
Website http://tpbs.com.vn
Giám đốc Ông Trần Sơn Hải
Ngày là thành viên 14/05/2007
Vốn điều lệ 2.000.000.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 048
Nghiệp vụ Môi giới - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký - Ký quỹ chứng khoán - Tự doanh chứng khoán - Bảo lãnh phát hành chứng khoán.