MAS - Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Thông tin cty thành viên
Tin tức liên quan
Bản cáo bạch
BCTC
Tên viết tắt MAS
Tên Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
Địa chỉ Tòa nhà Le Meridien. Tầng 7 - Số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại (028) 3910 2222
Fax (028) 3910 7222
Email contactmiraeasset@yahoo.com
Website www.miraeasset.com.vn
Giám đốc Ông Kang Moon Kyung
Ngày là thành viên 20/03/2008
Vốn điều lệ 5.455.500.000.000,00 ₫
Mã Thành viên 077
Nghiệp vụ Môi giới - Thẩm định - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn - Lưu ký - Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.